Personal

Personalen på ViCure omsorg har utbildning inom vård, omsorg, behandling och/eller pedagogik. Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med personer med olika typer av psykiska funktionshinder.

Den varierande erfarenheten hos vår personalgrupp gör oss rustade för att lösa de olika situationer vi ställs inför. Vår personal är verksamhetens främsta resurs och deras lärande och utveckling är en grundpelare i vår vidareutveckling.

Därför erbjuds personalen olika former av utbildning och handledning. Personalen har AKK utbildning. Våra kompetenta medarbetare skall ge god omvårdnad i en verksamhet, präglad av delaktighet och samverkan i en bra arbetsmiljö. Vilket leder till att vi ständigt utvecklar rutiner och arbetsformer för vårt teamarbete.

Personal

_DSF1886

Personalen på ViCure omsorg har utbildning inom vård, omsorg, behandling och/eller pedagogik. Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med personer med olika typer av psykiska funktionshinder.

Den varierande erfarenheten hos vår personalgrupp gör oss rustade för att lösa de olika situationer vi ställs inför. Vår personal är verksamhetens främsta resurs och deras lärande och utveckling är en grundpelare i vår vidareutveckling.

Därför erbjuds personalen olika former av utbildning och handledning. Personalen har AKK utbildning. Våra kompetenta medarbetare skall ge god omvårdnad i en verksamhet, präglad av delaktighet och samverkan i en bra arbetsmiljö. Vilket leder till att vi ständigt utvecklar rutiner och arbetsformer för vårt teamarbete.

Personal

Personalen på ViCure omsorg har utbildning inom vård, omsorg, behandling och/eller pedagogik. Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med personer med olika typer av psykiska funktionshinder.

Den varierande erfarenheten hos vår personalgrupp gör oss rustade för att lösa de olika situationer vi ställs inför. Vår personal är verksamhetens främsta resurs och deras lärande och utveckling är en grundpelare i vår vidareutveckling.

Därför erbjuds personalen olika former av utbildning och handledning. Personalen har AKK utbildning. Våra kompetenta medarbetare skall ge god omvårdnad i en verksamhet, präglad av delaktighet och samverkan i en bra arbetsmiljö. Vilket leder till att vi ständigt utvecklar rutiner och arbetsformer för vårt teamarbete.